Summ-IT GBK

Applicatie werkproces ondersteuningSumm-IT GBK is een applicatie die het werkproces naar, van en binnen 

de Gemeenschappelijke BOB-kamer digitaal ondersteunt.

Aanvragen worden vanuit het opsporingsdomein verzonden en binnen de BOB-kamer (O.M.-domein) in behandeling genomen en afgehandeld. Uitslagen worden vervolgens geretourneerd richting opsporingsdomein. E.e.a. op basis van EBV.