Alle opsporingsinstanties

  • Nationale Politie
  • Koninklijke Marechaussee
  • Rijksrecherche
  • FIOD
  • ILT
  • ISZW
  • NVWA
  • IGJ

 

Alle in Nederland opererende opsporingsdiensten zetten Summ-IT in het door hen gehanteerde (opsporings)werkproces in. Daarin ondersteunen we momenteel een kleine 20.000 gebruikers.

 

Success Stories vervullen met trots. Het meest trots zijn we nog op het feit dat we zeer gewaardeerde relaties onderhouden met tal van vertegenwoordigers uit het opsporingsdomein, op uiteenlopende niveaus in uiteenlopende disciplines. Trots, omdat we dezelfde relaties veel dank verschuldigd zijn. De kwaliteit van onze producten kan alleen maar door middel van co-creatie tot stand komen. Zonder de daarvoor randvoorwaardelijke goede samenwerking was dat niet gelukt. Dáár zijn we trots op: dat is onze Success Story!