Screen-IT

Ondersteuning werkproces antecedentenonderzoekenScreen-IT ondersteunt het volledige werkproces zoals dat in betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoeken (de vroegere antecedentenonderzoeken), A- en P-Veiligheidsonderzoeken wordt gehanteerd. 


Het systeem regisseert alle uit te voeren taken en bewaakt de daarvoor geldende termijnen. Daarnaast worden alle documenten gegenereerd die in voornoemde onderzoeken kunnen voorkomen. Verder beschikt de module over functionaliteit om de noodzakelijke en gewenste rapportages samen te stellen.