Summ-IT Opsporing

Summ-IT Opsporing is het softwaresysteem dat het volledige werkproces in rechercheonderzoeken ondersteunt. Het systeem kent meerdere modules.

Gebruikers worden door het programma herkend en krijgen toegang tot de onderzoeken waarbij ze betrokken zijn. Binnen een onderzoek krijgen teamleden toegang tot de informatie die overeenkomt met hun rol in het onderzoek met de bijbehorende bevoegdheden. Daarnaast kent Summ-IT een uitgebreid autorisatiemodel. Autorisatieniveaus zijn gekoppeld aan informatie en aan gebruikers.

De licentiehouders van Summ-IT omvatten het volledige Nederlandse opsporingsdomein.

Summ-IT Bronnen en Inwinning

De module Bronnen en Inwinning is een nieuwe module ten behoeve van de registratie van gespreksverslagen (informanten) binnen WPG artikel 12.

De module is op twee manieren te implementeren:
  • Als losstaande applicatie (in een afgeschermde omgeving).
  • Als geïntegreerde module binnen een bestaande Summ-IT-omgeving.
    Alle informatie vastgelegd in Bronnen en Inwinning is daarbij volledig afgeschermd.

De module is weliswaar integraal onderdeel van Summ-IT 7, maar voor activering moeten licentiegelden worden voldaan.

Summ-IT GBK

Summ-IT GBK is een applicatie die het werkproces naar, van en binnen
de Gemeenschappelijke BOB-kamer digitaal ondersteunt.

Aanvragen worden vanuit het opsporingsdomein verzonden en binnen de BOB-kamer (O.M.-domein) in behandeling genomen en afgehandeld. Uitslagen worden vervolgens geretourneerd richting opsporingsdomein. E.e.a. op basis van EBV.

Screen-IT

Screen-IT ondersteunt het volledige werkproces zoals dat in betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoeken (de vroegere antecedentenonderzoeken), A- en P-Veiligheidsonderzoeken wordt gehanteerd.

Het systeem regisseert alle uit te voeren taken en bewaakt de daarvoor geldende termijnen. Daarnaast worden alle documenten gegenereerd die in voornoemde onderzoeken kunnen voorkomen. Verder beschikt de module over functionaliteit om de noodzakelijke en gewenste rapportages samen te stellen.